Saturday, March 09, 2013

Baku's embassy row

Many of Baku's embassies are set on a hill with winding narrow streets just west of Fountain Square. You'll be hard pressed not to have worked up a sweat if you're walking up that way in the summertime. 

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Qaş Qabağın Yerlə Gedir – İlhamə Quliyeva mahnı sözləri
Qaş-qabağın yerlə gedir, De, görüm, neyləmişəm, Ürəyim güp-güp edir, De, görüm, neyləmişəm, Bir günahım yoxdur, inan, Varsa, de, olum qurban, Dözmərəm bu hala mən, Ölürəm az qala mən. Bir mənə bax, naz eyləmə, Qaş-qabaq... Qaş Qabağın Yerlə Gedir – İlhamə Quliyeva mahnı sözləri

9:58 AM  
Anonymous Mor Güvenlik said...

I loooove these photos

7:09 AM  

Post a Comment

<< Home

Nederlands/Dutch Français/French Русский/Russian Deutsch/German Italiano/Italian Português/Portuguese Español/Spanish Ελληνικά/Greek 日本語/Japanese 한국어/Korean 中文(简体)/Chinese Simplified 中文(简体)/Chinese Traditional